Shadow
Slider

Konkurss

Võistlus algab 19. oktoobril 2020. Konkursil osalemiseks tuleb oma töö postitada veebilehele narvakool.ee hiljemalt 21. novembriks 2020.
Konkursile esitatav töö peab olema originaalne proosateos. Töö vorm on vaba, muu hulgas võib olla tegu jutustuse, muinasjutu, kirja, päeviku, essee, reportaaži, intervjuu, retsensiooni vmt-ga. Luule vormis tekste konkursil ei arvestata.

Tööde teemad vt vene versioonis.

Tööde hindamiskriteeriumid

1. Sisu:

  • töö vastavus teemale ja põhiideele;
  • teema avamine ja käsitluse mitmekülgsus;
  • töö originaalsus.

2. Keelekasutus:

  • sõnavara rikkus;
  • teksti täpsus, selgus ja väljendusrikkus;
  • stiili ühtsus.

3. Õigekiri:

  • keelenormide järgimine;
  • teksti esituse järjestus.